top of page

Договір про надання послуги доступу до Контенту

Цей Договір про надання послуги доступу до Контенту (надалі – «Договір») є укладеним між ФІЗИЧНОЮ ОСОБОЮ-ПІДПРИЄМЦЕМ Кашапова Аліна Григорівна, що діє на підставі державної реєстрації, із місцеперебуванням за адресою: Україна, 08132, Київська обл., Бучанський р-н, місто Вишневе, вулиця Ватутіна, будинок 25 А, корпус 21. (надалі – «Кашапова Аліна») та, відповідно, фізичною особою, організацією або юридичною особою, що згодна з умовами цього Договору (надалі – «Користувач»).

 

Даний Договір є публічним та публікується в мережі Інтернет за адресою: kursy.marketingoffice.in.uahttps://marketingoffice.in.ua/ та https://www.shop.marketingoffice.in.ua/ 

 

Публікація цього Договору розглядається Кашаповою Аліною, як направлення будь-якій організації, юридичній чи фізичній особі, що досягла 18-річного віку, публічної оферти. Публікуючи цей Договір, Кашапова Аліна пропонує вказаним особам укласти з нею Договір на умовах, що викладені нижче.

 

ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

"Вебсайт" – це комп’ютерна програма, що містить Контент, в т.ч. об'єкти інтелектуальної власності та будь-яку іншу інформацію та/або об’єкти, що реалізовані в мережі Інтернет за адресою: https://marketingoffice.in.ua/ та https://www.shop.marketingoffice.in.ua/

 

"Контент" – означає  вебінари, фонограми, відеограми, текстові, графічні, аудіовізуальні або будь-які інші матеріали, розроблені, організовані або надані Кашаповою Аліною та розміщені (доступні) на Вебсайті для використання Користувачем.

 

"Обліковий запис" ("Профіль") – це обліковий запис на Вебсайті, який створив (зареєстрував) Користувач, щоб використовувати Вебсайт, відповідно до вимог та умов даного Договору.

 

"Реєстраційні Дані Користувача" – означає інформацію стосовно Користувача, зокрема, ім'я та прізвище, e-mail, контактний номер телефону, а також будь-яку іншу інформацію, необхідну для надання послуги доступу до Контенту.

 

“Електронні послуги” – цифровий контент, який несе корисну та робочу інформацію. У вигляді документів Google (таблиці, текстові документи, чек-листи, презентації, відео та ін такого формату), організовані та розроблені Кашаповою Аліною. 

Послуга доступу до Контенту – послуга, що є предметом даного Договору та надається Кашаповою Аліною за умовами цього Договору, послуга, яка споживається Користувачем повною мірою в момент відвідування (хоча б одноразового) сторінки відповідного Контенту на Вебсайті.

 

1. ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ТА РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

1.1 Договір укладається шляхом здійснення конклюдентних дій. Договір вважається укладеним з боку Користувача, що означає повне, безумовне та беззастережне прийняття Користувачем всіх умов Договору без будь-яких винятків та/або обмежень, і прирівнюється до укладення двостороннього письмового Договору з моменту здійснення Користувачем Акцепту.

1.2 Користувач вважається таким, що здійснив Акцепт, з моменту оплати вартості послуги доступу до відповідного Контенту або з моменту проставлення відповідної відмітки в процесі створення Користувачем Облікового запису на Вебсайті.

1.3 Даний Договір набирає чинності с моменту його укладення Користувачем (відповідно до п. 1.1. та п. 1.2. Договору) та діє протягом всього строку виконання Сторонами зобов’язань, що передбачені цим Договором.

1.4 Договір може бути розірваний достроково будь-якою зі Сторін у випадку порушення іншою Стороною своїх зобов’язань за цим Договором шляхом надсилання повідомлення електронною поштою, з поміткою в темі листа «Розірвання договору», за адресою: infomarketingofficeua@gmail.com(повідомлення для Аліни Кашапової) та за адресою електронної пошти Користувача, що вказувалась ним при Реєстрації Облікового запису (повідомлення для Користувача), за 3 (три) робочих дні до запланованої дати розірвання.

1.5 Кашапова Аліна має право відмовитись від виконання своїх зобов’язань за цим Договором в порядку, що передбачений п. 2.4. Договору, і при цьому, звільняється від відшкодування Користувачу будь-яких сум, отриманих від Користувача як плату за послугу доступу до Контенту за цим Договором, а у випадку спричинення Користувачу розірванням Договору будь-яких збитків, звільняється від їх відшкодування.

1.6 Відмова Користувача від виконання своїх зобов’язань за цим Договором (розірвання Договору з ініціативи Користувача) вважається також відмовою Користувача від усіх послуг, що йому надавались за умовами цього Договору.

 

2. ПРАВИЛА ВИКОРИСТАННЯ ВЕБСАЙТУ

2.1 Реєстрація Облікового запису

Для використання Вебсайту Користувач повинен заповнити відповідну реєстраційну форму та створити Обліковий запис на Вебсайті, вказавши необхідні Реєстраційні Дані Користувача. Користувач погоджується надати достовірну інформацію під час реєстрації та використання Вебсайту, і погоджується оновлювати свій Обліковий запис для підтримання його актуальності. Користувач погоджується, що Кашапова Аліна може зберігати та використовувати Реєстраційні Дані Користувача під час надання Користувачу послуги доступу до Контенту.

Користувач бере на себе зобов’язання не розкривати інформацію про Обліковий запис жодній третій особі та несе одноосібну відповідальність за збереження конфіденційності та безпеки Облікового запису, а також за всі дії, що відбуваються з Обліковим записом або через нього, і погоджуєтеся негайно повідомляти Кашапову Аліну про будь-яке порушення безпеки Облікового запису. Кашапова Аліна не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникають у зв’язку з несанкціонованим використанням Облікового запису Користувача.

Облікові записи можуть створювати лише особи, яким виповнилося 14 років. Облікові записи для осіб, молодше 14 років, можуть створюватися одним із батьків або законним опікуном. Неповнолітнім особам, молодше 18 років, необхідно уважно ознайомитися з цим Договором разом з одним із батьків або законним опікуном.

2.2 Надання послуги доступу до Контенту

Доступ до платного Контенту на Вебсайті надається тільки після 100% оплати вартості послуги доступу до відповідного Контенту через запропоновані Користувачу методи оплати під час оформлення придбання відповідного Контенту. Кашапова Аліна звертає увагу Користувача, що Кашапова Аліна не збирає і не обробляє будь-яку банківську та/або фінансову інформацію, пов’язану з будь-якою оплатою Користувачем на Вебсайті, всі розрахунки на Вебсайті здійснюються Користувачем через вебінтерфейси фінансових установ, що мають право надавати відповідні послуги. Сторони підтверджують свою згоду та домовленість, що, за бажанням Користувача, оплата за цим Договором може також здійснюватись Користувачем на підставі відповідного рахунку Кашапової Аліни.

2.3 Правила Використання Контенту на Вебсайті

Використання Контенту на Вебсайті Користувачем здійснюється на наступних умовах:

Користувачу дозволяється використовувати Контент тільки для особистого некомерційного використання;

Користувачу забороняється копіювати, зберігати та записувати на диск чи будь-який інший носій інформації Контент, а також забороняється поширювати Контент в будь-який спосіб та з будь-якою метою, в т.ч. в мережі Інтернет;

Користувач має право користуватись Контентом лише онлайн за допомогою Вебсайту та/або інструментів, що на ньому пропонуються/надаються;

Користувачу забороняється надавати доступ до Контенту будь-яким третім особам;

Користувачу забороняється зламувати програмне забезпечення та/або іншим чином втручатись у роботу Вебсайту, а також використовувати Вебсайт та/або будь-який його елемент, та/або будь-який Контент для будь-якої незаконної діяльності.

Кашапова Аліна залишає за собою право видалити Обліковий запис будь-якого Користувача без виплати будь-якої компенсації за придбані послуги доступу до Контенту на Вебсайті за порушення умов Договору та/або Правил Використання Контенту на Вебсайті.

Кашапова Аліна залишає за собою право змінювати Контент без попереднього та наступного повідомлення Користувача та не несе відповідальності за внесення таких змін.

 

3. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ

Кашапова Аліна надає Користувачу невиключну, без права на субліцензію, відкличну ліцензію, що поширюється на територію всіх країн світу, на використання Контенту, на умовах викладених в цьому Договорі, та на строк, що зазначений на сторінці відповідного Контенту, виключно видами (способами) використання передбаченими технічно на Вебсайті та за допомогою інструментів, що надаються Користувачу на Вебсайті. Сторони усвідомлюють, що використання Користувачем Контенту на Вебсайті може бути як безоплатне, так і платне. Отже, ліцензія, про яку йде мова в даному пункті, теж може бути, відповідно, або безоплатною, або платною (в розмірі вартості оплати за послуги доступу до відповідного Контенту на Вебсайті).

Кашапова Аліна (або третя особа – правовласник) залишають за собою всі виключні майнові права інтелектуальної власності на Контент, що їм належать, включаючи право перешкоджати та забороняти протиправне використання Контенту третіми особами.

Не зважаючи на наведене вище, Кашапова Аліна не надає Користувачу жодних прав на використання знаків для товарів і послуг, що можуть міститись в Контенті, а також на Вебсайті.

 

4. ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

4.1 Кашапова Аліна не несе відповідальності за припинення доступу до Вебсайту, що виникло не з його вини, а також не несе відповідальності за будь-які шкоду завдану Користувачу такими тимчасовими припиненнями доступу.

4.2 Час від часу Кашапова Аліна буде проводити технічне обслуговування Вебсайту, хоча Кашапова Аліна не бере на себе відповідальність повідомляти Користувача про планові та позапланові заходи технічного обслуговування, вона буде намагатись вживати можливих заходів щодо повідомлення Користувача, але не буде нести відповідальність за будь-яку шкоду, що була завдана Користувачу такими тимчасовими припиненнями доступу.

4.3 Кашапова Аліна не гарантує та не несе відповідальності за будь-які результати надання послуги доступу до Контенту на Вебсайті, у т.ч. у вигляді результатів аналізів, покращення стану здоров’я, вилікування якихось хворобливих станів тощо, оскільки Сторони розуміють, підтверджують та усвідомлюють, що кожна людина особисто несе відповідальність за стан свого здоров’я і зобов’язана самостійно та із залученням відповідних кваліфікованих лікарів зважувати, аналізувати та приймати рішення щодо доречності, необхідності та безпечності будь-яких порад, рекомендацій, висновків, незалежно від змісту Контенту на Вебсайті.

 

5. ВІДШКОДУВАННЯ ВАРТОСТІ ПОСЛУГИ ДОСТУПУ

5.1 Користувач визнає, усвідомлює та погоджується з тим, послуга доступу до Контенту, що надається Кашаповою Аліною за цим Договором, споживається Користувачем повною мірою в момент відвідування (хоча б одноразового) Користувачем сторінки відповідного Контенту на Вебсайт. Зважаючи на це, Користувач розуміє та погоджується, що Кашапова Аліна не зобов’язаний відшкодовувати (повністю чи частково) Користувачу вартість будь-якого Контенту, оскільки Кашапова Аліна, відповідно до даного Договору, надав, а Користувач, відповідно, спожив цю послугу в повному обсязі, відвідавши сторінку відповідного Контенту на Вебсайт. Крім того, Користувач, підписанням цього Договору, підтверджує свою обізнаність та прийняття того факту, що при здійсненні оплати за цим Договором, має місце комісія, котру додатково до суми платежу бере відповідна фінансова установа за здійснення платежу Користувачем на користь Кашапової Аліни. 

5.2 Кошти за електронні послуги відшкодовуються у випадку помилкової купівлі або якщо послуга не отримана на вказану електрону адресу користувача. Для обробки запиту користувач має написати на робочу пошту Кашапової Аліни – infomarketingofficeua@gmail.com

5.3 Відшкодування за придбані електронні послуги не відбувається, якщо користувач вирішив, що йому вони вже непотрібні, якщо його очікування не задовільненні повною мірою. Оскільки детальний опис та вміст електронних послуг є у відкритому доступі на Вебсайтах, користувач може ознайомитись з цією інформацією та прийняти відповідне рішення. 

 

6. ЗМІНИ В ДОГОВОРІ

6.1 Цей Договір може бути змінено Кашаповою Аліною в односторонньому порядку без попереднього та наступного повідомлення про це Користувача. Зміни набирають чинності в день публікації даного Договору на Вебсайті.

6.2 Чинна редакція цього Договору доступна (опублікована) в мережі Інтернет за адресою: kursy.marketingoffice.in.ua  https://marketingoffice.in.ua/ та  https://www.shop.marketingoffice.in.ua/ 

6.3 Користувач розуміє та погоджується, що його згода з умовами цього Договору або використання ним Вебсайту після дати публікації змін до цього Договору означає згоду Користувача з оновленими умовами. Якщо Користувач не згоден зі зміненими умовами Договору, він може припинити свої відносини з Кашаповою Аліною в установленому цим Договором порядку.

 

7. ФОРС-МАЖОР

Сторона не несе відповідальності перед іншою Стороною за будь-які збитки або втрати внаслідок несвоєчасного виконання або невиконання цього Договору, повністю або частково, якщо воно спричинене, повністю або частково, обставинами, подіями або причинами поза контролем Сторін та без необережності з боку Сторін. Такі обставини, події або причини включають (перелік не є виключним) стихійні лиха, страйки, локаут, масові заворушення, військові дії, землетрус, пожежі та вибухи, при цьому неспроможність виконувати свої фінансові зобов’язання прямо виключається зі Сторонами цього переліку. Факт настання та тривалості дії обставин форс-мажору повинен бути підтверджений документально компетентним державним органом відповідно до чинного законодавства України.

 

ПРАВО, ЩО ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ ДО ДОГОВОРУ

До цього Договору та його тлумачення застосовується право України та всі спори стосовно цього Договору вирішуються у судах України. У всьому, що не врегульовано даним Договором, Сторони керуються нормами чинного в Україні законодавства.

 

ОСОБЛИВІ УМОВИ

За бажанням Користувача, цей Договір може бути оформлений Сторонами в простій письмовій формі. У випадку, якщо Користувачу необхідний роздрукований та підписаний паперовий примірник Договору, Користувач зобов’язується повідомити про це Кашапову Аліну, написавши відповідного листа з електронної пошти Користувача, що вказувалась ним при реєстрації Профілю на Вебсайті. Кашапова Аліна, отримавши таке повідомлення від Користувача, зобов’язується підготувати та підписати з свого боку такий Договір у двох однакових примірниках та відправити їх Користувачу поштою цінним листом (або передати особисто в руки) за адресою, що узгоджується Сторонами додатково. Користувача, котрий отримав від Кашапової Аліни підписаний паперовий Договір у двох примірниках, зобов’язується підписати такий Договір належним чином зі свого боку та відправити Кашаповій Аліні за адресою, що буде вказана у такому Договорі.

Кашапова Аліна є платником єдиного податку (3 група), на умовах, передбачених Податковим кодексом України та не є платником ПДВ.

Користувач визнає законною оплату послуг за цим Договором з використанням (підтвердженням) Логіну та Паролю, вказаних Користувачем при створенні Облікового запису на Вебсайті. Користувач визнає та підтверджує, що послуги, оплачені з використанням (підтвердженням) Логіну та Паролю, вказаних Користувачем при створенні Облікового запису на Вебсайті, є оплаченими особисто ним (Користувачем).

 

АДРЕСА ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ

ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ КАШАПОВА АЛІНА ГРИГОРІВНА 

ІПН 3452400606 

Місцеперебування за адресою: Україна, 08132, Київська обл., Бучанський р-н, місто Вишневе, вулиця Ватутіна, будинок 25 А, корпус 21.  

IBAN: UA733220010000026008330017629 АТ  "УНIВЕРСАЛ БАНК” МФО 322001 

bottom of page